For your online safety, use

Friday, March 30, 2007

Kako spojiti dva google kalendara

Ne postoji predviđen način. Potrebno je sačuvati 1 kalendar u fajl na računaru, pa ga posle ubaciti u drugi kalendar (export-import).

Manage calendars > Izabrati kalendar > Private adress > ICAL

Kliknite na link koji se pojavi i sačuvajte kalendar na računar.

Manage calendars > Import calendar > Izaberite fajl, izaberite kalendar (drugi), import.

 http://www.google.com/calendar

No comments: